Den initiale potensial tilstand

 Ethvert realisert øyeblikk må nødvendigvis alltid ha eksistert i form av sin potensielle tilblivelse, forut for realiseringen. Altså, hvis alt realisert (realiteten) alltid eksisterer i form av sin potensielle tilblivelse, forut for realiseringen, kan vi konkludere med at en ‘tidløs tilstand av uforandret potensial’ må ha vært utgangspunktet for realisering prosessen. Denne initiale potensial tilstanden var uforandret inntil den første forandring (realisering), og uten forandring gir tid ingen mening. Hvor dette potensialet kom ifra? er et meningsløst spørsmål. Det hadde alltid eksistert, hvorfor? Det finnes ikke noen svar på slike spørsmål, og man må akseptere dette på samme måte som at en sirkel er uten begynnelse, eller ende. Hvorfor realiseringen ved et punkt begynner å bevege seg? Et tilstedevær av potensial vil nødvendigvis, innenfor rammen av en uendelighet, begynne å realiseres, uten noen årsak utover potensialet i seg selv. Dette initiale potensial er Guds allmakt (omnipotence), allestedsnærvær (omnipresence) og allvitenhet (omniscience). En tilstand hvor ingenting er ukjent for det perspektiv som observerte alle potensielle tilstander samt deres uendelige variasjoner, den absolutte bevissthet, Guds altseende øye.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Åpenbare cannabis psykoser

Uføretrygdet psykotiker

Allvitenheten og den subjektive kunnskapsbase