Innlegg

Et utgangspunkt

Hadde universet og denne prosessen av tid og forandring vi nå erfarer en begynnelse? Eller er vi del av en evig prosess som alltid har pågått? Jeg vil påstå at det er en logisk nødvendighet at prosessen hadde en begynnelse, eller rettere sagt et utgangspunkt. Mitt innledende argument: " Det kan umulig foreligge en evig prosess i forkant av dette øyeblikket, da prosessen aldri ville nå frem til øyeblikket ".