Allvitenheten og den subjektive kunnskapsbase

  Vår kunnskapsbase oppdateres stadig av ny informasjon. Men vi kan ikke velge å tenke bedre ideer på bestilling, vi må forske og studere over tid for så oppdage den nye informasjonen som ikke var tilgjengelig på det tidligere stadium. Hvis vi kunne tenke frem bedre tanker og ideer fortløpende uten noen begrensning ville hjernen vår kraftig overbelastes.

 Hvis en ny oppdagelse avdekket det neste steget mot stadig bedre forståelse som videre åpnet døren inn til enda mer informasjon som igjen ga nye innsikter og enda mer kunnskap, ville denne prosessen på kort tid akselerere til et punkt hvor den elektrokjemiske aktiviteten i hjernen blir så kraftig at hjernen kortslutter. 

 Det er derfor en type 'sikkerhetsmekanisme' plassert mellom 'allvitenhet' og vår subjektive kunnskapsbase. Dette sikrer at kun en mindre mengde ny innsikt vil kunne oppnås innenfor en gitt tidsramme, og på denne måten unngår man at vi får tilgang til for mye kunnskap.

 Vi har altså ikke direkte aksess til 'allvitenheten', men oppnår ny viten via en indirekte og gradvis prosess.

"Tanketeknologisk forskningsteori" beskriver hvordan man systematisk utarbeider bedre tanke og ide fremstillinger ved å benytte "tanketekniske" metoder, verktøy og systemer. Og dette oppfattes av psyken å være så nærliggende det å ha direkte tilgang til 'den bedre tanke og ide' at 'sikkerhetsmekanismen' slår inn og automatisk avskjermer sinnet fra å erfare innsikt i hva den blir presentert."

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Åpenbare cannabis psykoser

Uføretrygdet psykotiker