Refleksjoner

 Hvis jeg skal beskrive hvordan jeg opplever hverdagen, så vil jeg si det er som om jeg blir påmint noe, noe jeg likevel glemmer, for så bli påmint dette, gradvis tilbake via erfaringen. Jeg har noen svært interessante observasjoner som utgangspunkt for denne bloggen.

Jeg opplever en 4 dimensjonal sekvens av fortid, nåtid, og en fremtid som hinter om mysterier.


Kommentarer