Hvorfor 9/11 er viktig : Del I

Den som ikke ser hvor kynisk utført dette 'terrorangrepet' var, og hvilke krefter som sto bak, vil havne i en gruppe som mangler innsikt i hvordan makteliten synes å operere i kulissene. "Krigen mot terror" var en nøye uttenkt strategi som åpnet for en evig krigføring, med egendefinerte fiender. Folk må våkne opp. Årsaken til at jeg har tilegnet meg kunnskaper vedrørende det som egentlig skjedde er fordi det er så åpenbart for den som ser det. Det var ikke Osama Bin Laden som sto bak 'terroren', men et nettverk av rike forbindelser og interessenter. Jeg risikerer å bli stemplet terrorist fordi jeg deler denne kunnskapen.

For den som søker å forstå universet og livet vil 9/11 være en viktig faktor.

Kommentarer